பூந்தாழை ரம்பை

50. பூந்தாழை ரம்பை

தாவரவியல் பெயர்:

மண் வகைகள்:

50. பூந்தாழை ரம்பை

இன்று ஒரு வாசனையான, அழகான கீரை ..அதன் பெயர் ரம்பை …பந்தன் இலை என்றும் அழைக்கின்றனர்

.இது ஒரு வாசனை ஊட்டி

பிரியாணி, இறைச்சி, மீன், பருப்பு, கிழங்கு கறிவகைகள், சொதி, ஆகியவற்றிற்கு வாசனை ஊட்டுவதற்காகப் போடும் இலை…

கறிவேற்பிலை போன்றது. ஆனால் இவற்றைச் சாப்பிட முடியாது. எடுத்து ஓரமாக வைத்துவிட்டு வாசனையூட்டப்பட்ட உணவைத்தான்; சாப்பிட வேண்டும்.

அரிசி சமைக்கும் போது இந்த ரம்பை இலையை அதில் போட்டுவிட்டால் அந்த சாதா சாதம் புலாவ் சாதமாகிவிடும்…எண்ணையில் தாளித்தால் தெருவே கமகமக்கும் .

மற்ற கீரைகள்

40. குப்பைகீரை
குப்பைகீரை நாம் உண்ணும் உணவில் குப்பைகீரை சேர்த்து கொண்டு சாப்பிடடால் நோயின்றி வாழமுடியும். முளைக்கீரை வகையை சேர்ந்தது குப்பைகீக்ரை ஆகும்.இக்கீரை வருடம் முழுவதும் வளரக்கூடிய ஒரு கீரை
வெந்தயக்கீரை
வெந்தயக் கீரையில் வைட்டமின்களும், தாது உப்புகளும் அதிக அளவில் இருக்கின்றன. வெந்தயக் கீரையை பல முறைகளில் சமைத்து  உண்ணலாம். நம் சமையல்கட்டில் அஞ்சரை பெட்டியில் இருக்கும் வெந்தயத்தை
63.சோம்புகீரை
பெருஞ்சீரகக்கீரைதான்  சோம்புக்கீரை.பெண்களுக்கு    பிரஸவத்திற்குப்     பிரகான   காலத்தில்பத்தியச் சமையலுக்கு     இது மிகவும் நல்லது..பைடோகெமிகஸ் எனப்படும் இயற்கை வேதிப்பொருட்கள் நிறைய உள்ள கீரை இது…இது பொதுவாக நோய்

Share

Facebook
Pinterest
WhatsApp